# 77 – Nonviolent Communication Part 1 Marshall Rosenberg

2009/07/23

Tar hjälp av Marshall B Rosenberg att förklara vad Nonviolent Communication innebär. I Sverige är det mest känt som Giraffspråket och ett kommunicationssätt vilket är en liten del av NVC och därmed skapar otydlighet. För mig är det en process att leva livet. Titta själv.

Annonser

# 75 – Ilska och system av dominans av Marshall B. Rosenberg

2009/07/20

M och VVill bidra med en artikel som Marshall B Rosenberg skrivit under temat Dominationssystemet och våld i samhället. Jag har i tidigare inlägg själv försökt att beskriva detta tema och hur det påverkar oss i dagens samhälle. Speciellt kopplat till skolan och religionen. Dessa inlägg finner du här.

Läs hela inlägget här »


# 73 – Bilder från en kurs

2009/07/15

Bilder från en kurs som är inspirerad och bygger på Marshall B Rosenbergs livsverk NVC, Nonviolent Communication


# 65 – Svårt att ta beslut?

2009/06/29

Så fort vi står inför att välja och är upp i huvudet för att ta våra beslut så kommer det alltid att finnas två svar. Detta beror på att ”mindet” är splittrat och vi kommer aldrig åt vår sanning. Vi kommer alltid att ha en splittring i JA/NEJ, BRA/DÅLIGT, RÄTT/FEL osv.

I Nonviolent Communication; NVC, så har Marshall B Rosenberg och många fler hittat en process som gör att vi kan komma närmare vår egen sanning. Gina och Birdget i England har utvecklat det till en tydligare process. Det handlar om att komma i kontakt med vår livsenergi.

Så här ser processen ut om du gör den själv. Blir lite annorlunda om jag kör en session med dig.

  1. Om du börjar med att ställa den fråga du har på ett sådant sätt att du kan besvara den med JA eller NEJ.
  2. Nästa steg är att skriva ner alla TANKAR du har för ett JA.
  3. Sedan skriver du ner alla TANKAR som du har för ett NEJ.
  4. Plocka sedan fram BEHOVS-listan här.
  5. Eftersom varje TANKE döljer ett BEHOV så är nästa steg att översätta dina TANKAR för ett JA till vilka BEHOV som tillgodoses med detta. Skriv ner.
  6. Sedan översätter du dina TANKAR för ett NEJ till vilka behov som blir tillgodosedda med ett NEJ.
  7. Nästa steg är att känna in vilket som mest bidrar till att BERIKA DITT LIV.

När jag gör detta i form av en session så är det precis som om du har två olika personer i dig. En som säger JA och en som säger NEJ. I en session så är processen liknande den som jag gör när det handlar om konflikthantering mellan två personer dvs att skapa kontakt på BEHOVS-nivå. Att det blir kontakt mellan de båda sidorna. Då brukar lösningen eller svaret komma utan att jag behöver göra något.

Lycka till med att öva detta.


# 63 – Konflikthantering

2009/06/24

Konflikthantering

NVC, Nonviolent Communication är utmärkt för att hantera konflikter eftersom om vi möts på behovsnivån först och sedan tittar på vilka strategier som bidrar till att uppfylla bådas behov. Detta skapar ett klimat av samarbete och bibehåller viljan att bidra.
Marshall säger (vilket jag också kan intyga) att alla konflikter kan hanteras på 20 minuter från den stunden då du förstår mina behov och jag förstår dina. Detta kan ta lång tid för att vi oftast sitter fast i våra Vargtankar om den andra personen. Dessutom kanske vi är inställda på frekvensen då vi hör krav eller kritik.

På behovsnivå så finns det ingen separation mellan människor utan vi förstår varandra eftersom vi är skapade av samma energi. Det som skiljer människor åt är deras strategier och önskningar om hur behovet skall tillfresställas. Innebär att om jag är uppe i huvudet och bara ser min lösning, önskning eller strategi som den enda vägen så blir det inte kontakt. Vi hamnar då lätt i rätt/fel-tävlingen.

Läs gärna mer om KONFLIKTHANTERING

GÖRNA HÄFTET NVC

Marshall B Rosenberg beskriver flera exempel på där han har arbetat med konflikthantering runt om i världen i häftet ”Vi kan reda ut det” som finns att köpa. Klicka på bilden så eller här så kommer du till en webbshop

Bild konflikthantering för BloggLäs gärna min vardagsbetraktelse om konflikter


# 61 – Lyssna

2009/06/21

Bild1

Läs om att lyssna empatiskt


# 60 – Ärlighet och vårda ditt varumärke

2009/06/16

Alla ungdomar i Härnösand tror jag har lärt sig en sak under den senaste vecka nämligen:

Vårda ditt

VARUMÄRKE !

Det räcker med en film på YouTube för att det skall vara kört. Speciellt om du inte bevakar nätet och genast gör en sk ”pudel” så är du körd. Det som har bidragit till detta är exemplet med filmerna om rektorn i Härnösand

I dag har jag ordnat min andra föreläsning i Härnösand om vikten att ha koll på Social media och även denna gång så föreläste Sofia Mirjamsdotter. Det är också beskrivet i Jonas Tynérs blogg. Du kan läsa mina inlägg om vikten att ha koll på Sociala media i min privata blogg

Nytt exempel på vikten av att vårda sitt varumärke i Aftonbladet

Det jag vill berätta om i dag är vikten av ÄRLIGHET och det visar sig ju att det blir kanske än så viktigt med dagens snabba spriding av information på internet.

Jag sa och säger till mina fem barn att det som skapar KONTAKT och RELATION är ÄRLIGHET.  Om jag frågar dig om någonting så välj bland dessa två svar:

  1. Säg SANNINGEN
  2. Säg: Pappa, det har du inte med att göra!

Innebörden är att ljug inte för då finns det ingen relation längre. Det viktiga är ja att jag då kan leva NVC-processen och TÅLA ETT NEJ.

Läs gärna fler inlägg i bloggen om hur du kan uttrycka dig ärligt. Läs speciellt om NVC