# 80 – Grannfejden i repris

2009/07/30

Den 9 april i år så skrev jag ett inlägg om Grannfejden som finns här. Här är ett utdrag ur texten:

Tänk om det kunde använda Nonviolent Communication när de skapar TV-programmet Grannfejden. På det sätt som de försöker så bidrar det inte till att visa en modell för att hantera konflikter. Blir bara tragiskt att titta på. Det handlar mer om att skrämma till lydnad och det fungerar endast så länge förövaren är närvarande.

I en artikel i Aftonbladet 2009-07-29 avslutas så här:

AftonbledetDet bekräftar bara min misstanke om att det inte handlar om att hantera konflikter utan att gör TV-program som får höga tittarsiffror.

Om du själv är intresserad av att lära mer om konflikthantering (OBS att vi inte pratar om att lösa konflikter) så läs vidare i bloggen under kategorin KONFLIKTHANTERING. Det finns flera tidigare inlägg.

Annonser

# 70 – Dokusåpor och gruppdynamik

2009/07/08

Bild 9I dag uttalar sig Kungen om dokusåpor och det blir artiklar i tidningarna. Bilden är från Aftonbladet. För en gång skull så håller jag med Kungen om att det vore trevligare om TV lyfte fram de goda exemplen i stället för att manipulera gruppen till att hela tiden befinna sig i den konfliktfyllda fasen som kallas Rollsökning.

Det är enkelt att manipulera en grupp så den ständigt befinner sig i en konfliktfylld fas genom att:

 • skapa konkurrens mellan medlemmar
 • plocka bort medlemmar
 • sätta dit nya medlemmar
 • ge uppgifter som är nya för gruppen

Allt detta utnyttjas i samtliga dokusåpor och är ren manipulation oavsett om det sker i SVT, TV 3 eller TV 4.

För ett antal år sedan så skrev jag till samtliga produktionsbolag och föreslog att de som motvikt skulle satsa på ”det goda exemplet” och göra en serie där man visar på hur man kan få en grupp att fungera. Detta genom att starta från noll och teambuilda gruppen. Jag fick inte något svar på mitt förslag.

Läs gärna vad jag har skrivit om manipulationen eller okunskapen i Grannfejden. En rolig anekdot är att när jag och en kollega ville möta Strix och berätta om konflikthantering så var innebörden av svaret: Nej tack, vi är nöjda med våra tittarsiffror.

Om du vill läsa mer om gruppdynamik och den konfliktfyllda fasen så finns det en fortsättning

Läs hela inlägget här »


# 65 – Svårt att ta beslut?

2009/06/29

Så fort vi står inför att välja och är upp i huvudet för att ta våra beslut så kommer det alltid att finnas två svar. Detta beror på att ”mindet” är splittrat och vi kommer aldrig åt vår sanning. Vi kommer alltid att ha en splittring i JA/NEJ, BRA/DÅLIGT, RÄTT/FEL osv.

I Nonviolent Communication; NVC, så har Marshall B Rosenberg och många fler hittat en process som gör att vi kan komma närmare vår egen sanning. Gina och Birdget i England har utvecklat det till en tydligare process. Det handlar om att komma i kontakt med vår livsenergi.

Så här ser processen ut om du gör den själv. Blir lite annorlunda om jag kör en session med dig.

 1. Om du börjar med att ställa den fråga du har på ett sådant sätt att du kan besvara den med JA eller NEJ.
 2. Nästa steg är att skriva ner alla TANKAR du har för ett JA.
 3. Sedan skriver du ner alla TANKAR som du har för ett NEJ.
 4. Plocka sedan fram BEHOVS-listan här.
 5. Eftersom varje TANKE döljer ett BEHOV så är nästa steg att översätta dina TANKAR för ett JA till vilka BEHOV som tillgodoses med detta. Skriv ner.
 6. Sedan översätter du dina TANKAR för ett NEJ till vilka behov som blir tillgodosedda med ett NEJ.
 7. Nästa steg är att känna in vilket som mest bidrar till att BERIKA DITT LIV.

När jag gör detta i form av en session så är det precis som om du har två olika personer i dig. En som säger JA och en som säger NEJ. I en session så är processen liknande den som jag gör när det handlar om konflikthantering mellan två personer dvs att skapa kontakt på BEHOVS-nivå. Att det blir kontakt mellan de båda sidorna. Då brukar lösningen eller svaret komma utan att jag behöver göra något.

Lycka till med att öva detta.


# 63 – Konflikthantering

2009/06/24

Konflikthantering

NVC, Nonviolent Communication är utmärkt för att hantera konflikter eftersom om vi möts på behovsnivån först och sedan tittar på vilka strategier som bidrar till att uppfylla bådas behov. Detta skapar ett klimat av samarbete och bibehåller viljan att bidra.
Marshall säger (vilket jag också kan intyga) att alla konflikter kan hanteras på 20 minuter från den stunden då du förstår mina behov och jag förstår dina. Detta kan ta lång tid för att vi oftast sitter fast i våra Vargtankar om den andra personen. Dessutom kanske vi är inställda på frekvensen då vi hör krav eller kritik.

På behovsnivå så finns det ingen separation mellan människor utan vi förstår varandra eftersom vi är skapade av samma energi. Det som skiljer människor åt är deras strategier och önskningar om hur behovet skall tillfresställas. Innebär att om jag är uppe i huvudet och bara ser min lösning, önskning eller strategi som den enda vägen så blir det inte kontakt. Vi hamnar då lätt i rätt/fel-tävlingen.

Läs gärna mer om KONFLIKTHANTERING

GÖRNA HÄFTET NVC

Marshall B Rosenberg beskriver flera exempel på där han har arbetat med konflikthantering runt om i världen i häftet ”Vi kan reda ut det” som finns att köpa. Klicka på bilden så eller här så kommer du till en webbshop

Bild konflikthantering för BloggLäs gärna min vardagsbetraktelse om konflikter


# 46 – Behovslista

2009/06/01

Jag tänkte komma igång med lite konkreta tips och övningar och då finns det ett värde i att ha koll på vad som är ett behov. Grunden för att få kontakt på ”heartlevel” eller behovsnivå är att förstå vad ett behov är.

Marshall B Rosenbergs definition av behov är typ: Behov delar vi med alla människor i hela världen eftersom vi är skapade ur samma energi. Maslow skapade ju också en förklaring för behov utifrån sin forskning.

På behovsnivå finns det inga konflikter eftersom världen är så rik så att alla kan få sina behov tillgodosedda. Det som skapar konflikter mellan människor är våra strategier och önskningar om hur behovet skall tillfredsställas.

Tidigare inlägg om känslor och behov

Här nedan finner du en lista på exempel på behov:

behov


# 45 – Olika tankar om debatten i Agenda

2009/05/31

Så här ser det ut på Twitter söndag kväll under pågående Agenda i SVT.

Twitter

Twitter

Vill bara visa hur olikt en politiker jag tänker.

Läs gärna om orden debatt, diskussion och dialog.

Politiker är uppe i huvudet

Kolla gärna in vad jag skrivit om konflikter och konflikthantering

Aftonbladet skriver om debatten

Aftonbladet

Aftonbladet


# 38 – Politiker är uppe i huvudet

2009/05/21

Visst är det tydligt att om vi för en debatt från ”mindet” eller huvudet så blir det ingen kontakt utan man hamnar i stället i en rätt/fel-tävling.

Just nu pågår en debatt om EU och valet som stundar den 7 juni. Politikerna sitter i debatter och morgonsoffor och försöker inte es få kontakt på ”heart-level” utan de kör sitt race med vem som skall vinna debatten. Det finns inget intresse att samarbeta för miljön eller människornas bästa.

Jag brukar ofta förundras över hur politiker kan sitta och tävla om vem som har rätt när 1 miljard människor går och lägger sig hungrig varje kväll och vi i den rika världen lever i överflöd och blir överviktiga. Dessutom så kastar vi så mycket mat att det skulle räcka till de hungriga.

Nu sitter EU politikerna och debatterar. Givetvis så har de väl en längtan att bidra och kanske trygga sin ekonomiska framtid med en hög lön men oförmågan att skapa kontakt gör ju att resultaten uteblir. I min värld så är de inte värd dessa löner eftersom nivån på vad de bidrar med är lägre än vad ett gäng 7-åriga barn skulle fixa.

Vad jag tycker är lustigt i Sverige är att det måste ha blivit något fel när de drog lott om vem som skulle vara för EU och vem som skulle vara mot EU. I övriga Europa så är alla på vänsterkanten inkl miljöpartier för EU och socialister har ju genom åren strävat efter en stor socialistisk gemenskap. Högerpartier har varit nationalistiska och varit emot stora gemenskaper.

I Sverige blev det tvärt om. Vänsterkanten och miljövänner är motståndare till EU och högerkanten för. Det måste ha blivit fel när politikerna gjorde upp om vem som skulle vara för och vem som skulle vara mot. Om du tar en högerpolitiker i England och en vänsterpartist i Sverige så har de liknade åsikter om EU.

Min slutsats blir då att om politiker försökte att skapa kontakt på behovsnivå (Heart-level) så kommer strategier och lösningar som gagnar folket bäst till dem. Men då upphör ju tävlingen att vara BÄST.

Läs gärna mer om konfilkter på tidigare inlägg t. ex # 13